Trilling

Ontdekkingsreis

In mijn creaties met woorden, woordbeelden en beelden via dichten en fotograferen probeer ik vragen te stellen of iets te laten zien. Ik zoek naar bewustwording van iets vanzelfsprekends, waardoor het toch weer een beetje bijzonder wordt. Wat zegt het je? Wat zeg je met woorden? Wat maakt een beeld pakkend? 

En ook als ik mij richt op klank en stem ben ik onderzoekend naar wat er overgebracht wordt. Klank (geluid, trilling, frequentie) fascineert me. Wat zend je uit, wat ontvang je? Het is een ontdekkingsreis om te ervaren wat mijn stem, maar ook klankschalen, zang en muziek met mij doen en wat ik ermee kan. Ik zing bijzonder graag en ook voorlezen vind ik heel leuk om te doen, net als voordragen bij bijzondere gelegenheden. Klank spreekt mijn gevoel aan, muziek kan mij raken en is zelfs een universele taal.  

'Avenue of Expression'

Wat komt mijn strot uit als ik spreek en zing? Ik ontdekte dat ontspanning mijn stem laat zakken en voelde dat ik bij die stem moest zijn. In mijn koor maakte ik de overstap van tenor naar bas. Mijn stem is een graadmeter voor mijn gevoel. Zingen, echt zingen van binnenuit kan alleen als je verbonden bent met je lichaam, als je ín je lijf bent, verbonden met het moment, in het nu. Dan ontstaat ware expressie, expressie vanuit het hart.